Zienswijze over ‘Student en Leefbaarheid’

Uiteindelijk is duidelijk geworden waar de evaluatie van de Pilot Student en Leefbaarheid plaats vindt. BuurtBalans heeft eerst tijdens de informatieronde Meerjarenbeleid Veiligheid gevraagd wanneer dit dossier nu ter sprake zou komen, en vervolgens voor de informatieronde over de evaluatie van het afgelopen meerjarenbeleid Handhaving een zienswijze ingediend. Naar verwachting zal, met diverse rondes, pas in het najaar van 2019 nieuw beleid worden geformuleerd.
BuurtBalans blijft in dit proces aandacht vragen voor het specifieke karakter van overlast verbonden met kamergewijze verhuur en de noodzaak voor een helder handhavingsprotocol, een centraal meldpunt en coordinator voor overlast, medeverantwoordelijkheid voor exploitanten van kamerverhuurbedrijven en meer middelen voor handhaving.
Onze zienswijze is down te loaden onder het kopje ‘dossiers’: ‘leefbaarheid en handhaving’