Toekenning Subsidie 2022 aan BuurtBalans

In de afgelopen maanden is er meermaals stil gestaan bij de subsidievraag dij door ons is ingediend bij de gemeente. Dit gebeurde op basis van de regeling “Versterking sociale en maatschappelijke basis, door vrijwillige inzet ” ten behoeve van activiteiten van Buurtbalans. Onlangs heeft ons bestuur van Buurtbalans een afspraak gehad met wethouders Manon Fokke, Anita Bastiaens en Johan Pas, waarbij de aanvraag ook onderwerp van gesprek was.

Zoals reeds eerder aan gegeven door de gemeente vallen de genoemde activiteiten niet onder deze regeling, daarmee ontbreekt de juridische grondslag, waardoor verstrekken van subsidie in beginsel niet mogelijk is.

De gemeente en betrokken wethouders kiezen er echter toch voor om dit jaar het aangevraagde bedrag toe te kennen en willen kijken of er een mogelijkheid is om dit voor de toekomst op te lossen. De betrokken wethouders en gemeente zullen daar nog op terug komen bij ons.