Tag Archives: splitsing

Beleid ten aanzien van woningsplitsing en -omzetting wordt onveranderd voorgezet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het huidige woningsplitsingsbeleid de komende twee jaar te continueren. Daarnaast heeft het college een nieuwe lijst met straten vastgesteld waar in 2019 geen verdere uitbreiding van kamergewijze verhuur mogelijk is als gevolg van het overschrijden van de maximumnorm.
Per saldo zijn er 15 straten bijgekomen, waarmee één op de zeventien straten in de stad voor verdere verkamering op slot staat.
Onveranderd betekent helaas ook: voorlopig geen uitbreiding van de beperkende maatregelen naar de woonstraten van de binnenstad, hetgeen een nadrukkelijke wens van BuurtBalans is.

Evaluatie woningsplitsing en -omzetting

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over de evaluatie van het beleid woningsplitsing. Sinds juli 2016 geldt het huidige beleid splitsen en omzetten van woningen. De doelstellingen van het beleid zijn geëvalueerd en worden in deze stadsronde gepresenteerd. Deze vindt plaats op dinsdag 6 november a.s. om 20:15 uur in het gemeentehuis (ingang Gubbelstraat). Aanmelden is niet nodig.

De stukken zijn te vinden op de website van de gemeente:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/vergadering/556765/Raadsronde%20&%20Stadsronde