Subsidie vrijwilligersorganisaties

Het doel van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is het versterken van de sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet. De vrijwillige inzet dient een bijdrage te leveren aan één van de volgende beleidsdoelen:

  • Sti­mu­le­ren van ontmoeting in de stad en een kans­rij­ke om­ge­ving waar­in ie­der­een in ge­lij­ke mate mee­doet en zich­zelf kan zijn door el­kaar te ont­moe­ten, van en over el­kaar te le­ren en net­wer­ken te vor­men
  • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
  • Samenredzaamheid van inwoners versterken

De gemeente Maastricht subsidieert alleen activiteiten die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling.

Meer informatie vindt u in de onderstaande link:

https://www.gemeentemaastricht.nl/subsidie-vrijwilligersorganisaties

In de uitklapmenu’s onderaan de webpagina van gemeente Maastricht, vindt u 13 voorbeeldactiviteiten. Alleen voor activiteiten type 4 en 5 is nog subsidie beschikbaar.


MaastrichtDoet – tips voor financiering

Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het liefste wilt u dat het zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Zeker als het een nieuw project is of een eenmalige activiteit, kan het moeilijk zijn om de financiering rond te krijgen.


Op MaastrichtDoet.nl vindt u tips voor het financieren van activiteiten en projecten.