Sociale Vraagstukken

Burgers kregen in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid voor het uitvoeren of realiseren van beleid, en minder bij het bepalen ervan. Van burgers wordt onder meer verwacht dat zij zich gezond en ‘duurzaam’ gedragen en dat zij mantelzorgen om de gaten in de langdurige zorg te vullen.

Meer informatie hiervoer vind uw op deze website: sociale vraagstukken.