Brief aan Raad voorstel delegatie Omgevingswet

BuurtBalans heeft gereageerd op het raadsvoorstel delegatiebesluit Omgevingswet Maastricht. In dit raadsvoorstel wordt gesteld dat er slechts beperkt gebruik gemaakt wordt van de delegatiemogelijkheden uit de Omgevingswet en er sprake is van bestendigen van de huidige praktijk. Wij denken dat sprake is van een verdergaande en ongewenste delegatie.

Uw kunt hier de volledige brief lezen

Omgevingsvisie 2040

Maastricht wil een aantrekkelijke stad blijven voor zijn inwoners en gebruikers. Aan de ene kant door onze rol in de (Eu)regionale econo- mie te versterken. Aan de andere kant door de lokale kwaliteit van leven te verbeteren. Zo blijft Maastricht een prachtige stad waar je graag bent, woont en werkt. In een (Eu)regio die zich met een goede balans tussen werken en leven onderscheidt van andere stedelijke regio’s in Nederland en daarbuiten.

U kunt de informatie raadplegen in onderstaand document.

Enquête van Buurtnetwerk Céramique 

Zoals mogelijk bekend, biedt het Martinushuis (Hoogbrugstraat 42) de mogelijkheid om als wijkhuis voor onze buurt te (gaan) fungeren. Wij willen daar ook graag gebruik van maken en op die locatie diverse activiteiten voor onze buurt gaan organiseren. Zoals de “huiskamer” op dinsdagmorgen en donderdagmiddag, waar we vanaf 1 oktober 2019 reeds mee begonnen zijn. We hebben ook ideeën voor andere activiteiten. Maar voor we daar concreet actie in gaan ondernemen, willen we graag weten of er behoefte is aan extra activiteiten en zo ja, aan welke.
Daarom aan u het verzoek om de vragen uit onderstaande enquête in te vullen. S.v.p. voor 1 december 2019 retourneren. Het invullen duurt ca. 3 minuten.

Alvast heel hartelijk bedankt hiervoor.

Open hier de enquête