Woningsplitsing & kamerverhuur

Gemeente Maastricht: Bouwen en verbouwen / woning splitsen omzetten naar kamers

Raad Informatie Brief (RIB)

Nieuwe stratenlijst kamergewijze verhuur n.a.v. uitkomsten nulmeting 2022

Splitsen, omzetten en herbestemmen van woningen

Evaluatie Vakantieverhuur (registratie wordt verplicht)

Onderzoek per wijk inzake Wet Opkoopbescherming