Brief aan Raad voorstel delegatie Omgevingswet

BuurtBalans heeft gereageerd op het raadsvoorstel delegatiebesluit Omgevingswet Maastricht. In dit raadsvoorstel wordt gesteld dat er slechts beperkt gebruik gemaakt wordt van de delegatiemogelijkheden uit de Omgevingswet en er sprake is van bestendigen van de huidige praktijk. Wij denken dat sprake is van een verdergaande en ongewenste delegatie.

Uw kunt hier de volledige brief lezen