Brieven aan de gemeenteraad & B&W m.b.t. herontwikkeling kloostercomplex Calvariënberg

Bijgaand de brieven m.b.t de herontwikkeling van het kloostercomplex en de bijbehorende omgeving van Simons & Partners Advocaten aan de Gemeenteraad van Maastricht.