Maandelijks archief: december 2023

Nieuwsbrief december 2023 en Agenda overleg Buurtbalans met Delegatie College Maastricht

Hier kunt u de concept Agenda overleg Buurtbalans met Delegatie College Maastricht inzirn. Inclusief de bijlage 1.

Tevens kunt u ook hier de nieuwsbrief van december downloaden.

Open brief aan gemeenteraad, college en inwoners van Maastricht

Onderaan kunt u de open brief voor pleidooi voor effectieve besteding schone lucht, downloaden die verstuurd is vanuit, Milieudefensie, Fietersbond Maastricht en Heuvelland en Buurtbalans. Deze is op 13 december 2023 naar de gemeenteraad, het college gestuurd en ook in te zien voor de inwoners van Maastricht.

Sociale Vraagstukken

Burgers kregen in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid voor het uitvoeren of realiseren van beleid, en minder bij het bepalen ervan. Van burgers wordt onder meer verwacht dat zij zich gezond en ‘duurzaam’ gedragen en dat zij mantelzorgen om de gaten in de langdurige zorg te vullen.

Meer informatie hiervoer vind uw op deze website: sociale vraagstukken.