Maandelijks archief: oktober 2023

Brief aan Raad voorstel delegatie Omgevingswet

BuurtBalans heeft gereageerd op het raadsvoorstel delegatiebesluit Omgevingswet Maastricht. In dit raadsvoorstel wordt gesteld dat er slechts beperkt gebruik gemaakt wordt van de delegatiemogelijkheden uit de Omgevingswet en er sprake is van bestendigen van de huidige praktijk. Wij denken dat sprake is van een verdergaande en ongewenste delegatie.

Uw kunt hier de volledige brief lezen

Omgevingsvisie 2040

Maastricht wil een aantrekkelijke stad blijven voor zijn inwoners en gebruikers. Aan de ene kant door onze rol in de (Eu)regionale econo- mie te versterken. Aan de andere kant door de lokale kwaliteit van leven te verbeteren. Zo blijft Maastricht een prachtige stad waar je graag bent, woont en werkt. In een (Eu)regio die zich met een goede balans tussen werken en leven onderscheidt van andere stedelijke regio’s in Nederland en daarbuiten.

U kunt de informatie raadplegen in onderstaand document.