Maandelijks archief: januari 2023

Reactie op brief en onderzoek meerwaarde combinatie Milieuzone en ZE-zone van wethouder Aarts.

Bij deze de reactie van Milieudefensie en BuurtBalans op de brief en onderzoek meerwaarde combinatie Milieuzone en ZE-zone door Buck Consultants International van wethouder John Aarts, d.d. 12 01 2023, zie bijlage 1.

Ter ondersteuning van onze reactie op de brief van wethouder Aarts en het onderzoek Buck zijn aan de gemeenteraad een overzicht verstrekt van specifieke locaties (hotspots) in de stad, alwaar ten gevolgen van het personenauto- en vrachtverkeer de gezondheid van omwonenden dagelijks ernstig belast wordt, zie bijlage 2.

Milieudefensie Maastricht
BuurtBalans

Inbreng raadsronde ivm appartementen Jodenstraat 7

Stichting Buurtbalans heeft een bijdrage aangeboden aan de Raadsronde Domein Fysiek op 10 januari. Dit heeft betrekking op het realiseren van 11 appartementen aan de Jodenstraat 7 in het centrum van Maastricht.

Dit is gestuurd naar de Raadsleden en het College van B & W voor de bijeenkomst over Ontwerp-verklaring Jodenstraat 7.

Bijeenkomst buurtnetwerken centrum Maastricht 

Op donderdag 19 januari zal een bijeenkomst worden gehouden met de buurtnetwerken c.q. bewonersvereniging in het centrum. Dit zijn:

Buurtnetwerk Binnenstad

Bewonersvereniging Jekerkwartier

Buurtnetwerk Kommelkwartier

Buurtplatform Argus (Statenkwartier)

Buurtnetwerk Wijck

Buurtnetwerk Ceramique

Buurtnetwerk Sint Maartenspoort