Maandelijks archief: december 2022

Oproep aan buurtorganisaties en buurtbewoners voor deelname aan Buurtgericht Werken in Maastricht

Beste buurtenorganisaties en buurtbewoners,

Onlangs, 2 december 2022, zo ook komende weken, gaan de stadsdeelwethouders in gesprek met hun stadsdeel. Zij komen zo hun belofte, in het Coalitieakkoord, na om meer samen met bewoners de stad te verbeteren.

De data en verdere info staat in bijgevoegd document ‘Buurtgericht werken’.

Je hoeft je niet aan te melden; kan wel.

Wij roepen jullie op om hier in grote getalen gebruik van te maken.

Breng de thema’s die in jullie buurt spelen naar voren. 

Denk aan onderwerpen, die BuurtBalans en Milieudefensie Maastricht al vaker aan de Gemeente Maastricht hebben voorgelegd, zoals ongezonde lucht, geluidsoverlast door verkeer, zie ons “Manifest voor gezonde lucht in Maastricht” in bijlage 2.

De stadscoördinatoren, straks stadsdeelregiseurs zijn ook aanwezig. Dit zijn ambtenaren waar je jouw persoonlijke verhaal kunt voorleggen; last van straat- en vliegverkeer, vuile lucht, houtrook, parkeeroverlast, te veel ‘blik’ op straat, groen, formulieren invullen, enz. Zij geven dit dan intern bij de gemeente door bij de juiste afdeling.

Succes en groet,

Pauline Tomlow, secretaris Buurtbalans Maastricht

Paul Rutten, Milieudefensie Maastricht

Info: secretariaat@buurtbalans.nl    –   ruttenpaul@xs4all.nl 

Indeling Stadsdeelwethouders

De indeling van de dit jaar geïntroduceerd stadsdeelwethouders, kunt u vinden in het onderstaand schema.

StadsdeelwethouderStadsdeelWijkenE-mailadres
Frans BastiaensNoord-WestFrontenkwartier, Malpertuis, Malberg, Caberg, Oud-Caberg, Bosscherveld, Boschpoort, Belvédère, Lanakerveldstadsdeel.noord-west@maastricht.nl
Johan PasZuid-WestVillapark, Jekerdal, St. Pieter, Biesland, Campagne, Wolderstadsdeel.zuid-west@maastricht.nl
Hubert MackusMaastricht OostAmby, Scharn, Heer, Wittevrouwenveld, Wyckerpoortstadsdeel.oost@maastricht.nl
Manon FokkeMaastricht WestDousberg-Hazendans, Daalhof, Belfort, Mariaberg, Brusselsepoort, Pottenberg)stadsdeel.west@maastricht.nl
Alex MeijMaastricht NoordBorgharen, Itteren, Limmel, Nazareth, Beatrixhaven, Meerssenhovenstadsdeel.noord@maastricht.nl
John AartsCentrumBinnenstad, Boschstraatkwartier, Statenkwartier, Kommelkwartier, Jekerkwartier, Sint Maartenspoort, Wyckstadsdeel.centrum@maastricht.nl
Anita BastiaansMaastricht ZuidHeugemerveld, Randwyck, Heugem, De Heeg, Vroendaalstadsdeel.zuid@maastricht.nl

Manifest voor gezonde lucht in Maastricht schoolvoorbeeld betrokkenheid bewoners met de stad

Door John Steijns – Seniorenpartij Maastricht

Milieudefensie en Buurtbalans hebben middels het manifest voor gezonde lucht in Maastricht een oproep gedaan aan het stadsbestuur om op te komen voor de gezondheid van alle Maastrichtenaren.

Het groot aantal organisaties – waaronder buurtnetwerken en belangenorganisaties – die an het manifest hebben meegewerkt
is een teken voor een breed gedragen zorg maar tevens ook een voorbeeld van grote betrokkenheid met de stad onder de bewoners en organisaties in Maastricht, aldus fractie voorzitter John Steijns.

Als Senioren Partij Maastricht zijn we van mening dat het recht op schone lucht vertaalt moet worden in een aantal maatregelen waardoor locaties met te hoge fijnstof concentraties kunnen worden aangepakt. Hiervoor zijn afspraken opgenomen in het coalitie akkoord. Wij begrijpen de harte

Kreet van de opstellers van het manifest om daar waar mogelijk een tandje bij te schakelen in het belang van de gezondheid van alle inwoners.

Bijdrage en notulen informatief gesprek met wethouder John Aarts, d.d. 14 november 2022

Jongstleden 14 november heeft Milieudefensie een informatief gesprek gehad met wethouder John Aarts, portefeuillehouder van onder meer Mobiliteit en Duurzaamheid van de gemeente Maastricht.

Aan het gesprek hebben 14 personen deelgenomen, Fietsersbond Maastricht kon helaas niet aanwezig zijn. Hun bijdrage staat in het verslag vermeld, zie bijlagen.

Gesprek stond onder leiding van Paul Rutten, Milieudefensie Maastricht.

Bijdrage van de insprekers en notulen zijn j.i. dinsdag 22 november onder de aandacht gebracht bij de leden van het College en de leden van de gemeenteraad van Maastricht

Afgemeld had zich Leo Maathuis, Fietsersbond Maastricht.

Notuliste: Joëlle Tilly, Students for Climate.

Aanwezige ambtenaren waren Astrid Vermeulen en Ferry Walsh.

Met vriendelijke groeten,

Namens Milieudefensie Maastricht,

Paul Rutten