Maandelijks archief: juli 2022

Toekenning Subsidie 2022 aan BuurtBalans

In de afgelopen maanden is er meermaals stil gestaan bij de subsidievraag dij door ons is ingediend bij de gemeente. Dit gebeurde op basis van de regeling “Versterking sociale en maatschappelijke basis, door vrijwillige inzet ” ten behoeve van activiteiten van Buurtbalans. Onlangs heeft ons bestuur van Buurtbalans een afspraak gehad met wethouders Manon Fokke, Anita Bastiaens en Johan Pas, waarbij de aanvraag ook onderwerp van gesprek was.

Zoals reeds eerder aan gegeven door de gemeente vallen de genoemde activiteiten niet onder deze regeling, daarmee ontbreekt de juridische grondslag, waardoor verstrekken van subsidie in beginsel niet mogelijk is.

De gemeente en betrokken wethouders kiezen er echter toch voor om dit jaar het aangevraagde bedrag toe te kennen en willen kijken of er een mogelijkheid is om dit voor de toekomst op te lossen. De betrokken wethouders en gemeente zullen daar nog op terug komen bij ons.

Brieven aan de gemeenteraad & B&W m.b.t. herontwikkeling kloostercomplex Calvariënberg

Bijgaand de brieven m.b.t de herontwikkeling van het kloostercomplex en de bijbehorende omgeving van Simons & Partners Advocaten aan de Gemeenteraad van Maastricht.

Nieuwsbrief Juli 2022

Beste bewonersvertegenwoordigers,

Hier kan onze Nieuwsbrief van juli 2022 bekeken worden.

Er zijn 5 rubrieken in opgenomen:

1. Komende activiteiten vanuit BuurtBalans
2. BuurtBalans en Gemeente Maastricht
3. In de Buurten
4. In de media
5. Diversen BuurtBalans

Wanneer jullie bekendheid willen geven aan jullie activiteiten e.d. stuur dan een bericht naar mij: secretariaat@buurtbalans.nl.

Met Vriendelijke groet,

Secretariaat BuurtBalans,
Pauline Tomlow

Subsidie vrijwilligersorganisaties

Het doel van de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is het versterken van de sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet. De vrijwillige inzet dient een bijdrage te leveren aan één van de volgende beleidsdoelen:

  • Sti­mu­le­ren van ontmoeting in de stad en een kans­rij­ke om­ge­ving waar­in ie­der­een in ge­lij­ke mate mee­doet en zich­zelf kan zijn door el­kaar te ont­moe­ten, van en over el­kaar te le­ren en net­wer­ken te vor­men
  • Zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken
  • Samenredzaamheid van inwoners versterken

De gemeente Maastricht subsidieert alleen activiteiten die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling.

Meer informatie vindt u in de onderstaande link:

https://www.gemeentemaastricht.nl/subsidie-vrijwilligersorganisaties

In de uitklapmenu’s onderaan de webpagina van gemeente Maastricht, vindt u 13 voorbeeldactiviteiten. Alleen voor activiteiten type 4 en 5 is nog subsidie beschikbaar.


MaastrichtDoet – tips voor financiering

Financiering van een activiteit of project is voor elke organisator een opgave. Het liefste wilt u dat het zichzelf betaalt, maar dat is helaas zelden het geval. Zeker als het een nieuw project is of een eenmalige activiteit, kan het moeilijk zijn om de financiering rond te krijgen.


Op MaastrichtDoet.nl vindt u tips voor het financieren van activiteiten en projecten.