Maandelijks archief: maart 2020

Ook ‘noodklok’ bij dossier handhaving

Tijdens de stadsronde ‘meerjarenbeleid handhaving’ (11 febr ’20) waren er nauwelijks raadsleden aanwezig, werd er niet op de zienswijzen van burgers ingegaan en was dus feitelijk van dialoog tussen stad en raad geen sprake. BuurtBalans heeft hierover gereclameerd, maar college, raad, presidium en portefeuillehouder zwijgen in alle toonaarden. Zie het dossier Handhaving hierover. Op 11 maart vindt de raadsronde plaats. Buurtbalans doet vooraf beklag over de gang van zaken tijdens het inspraakmoment.