Maandelijks archief: oktober 2019

Omgevingsvisie

Ten behoeve van de omgevingsvisie heeft de stichting BuurtBalans een uitgebreide zienswijze namens de 25 aangesloten wijk- en buurtvertegenwoordigers ingestuurd. BuurtBalans blijft ijveren voor een meer nadrukkelijke rol van de woonfunctie van de stad.
De zienswijze is in te zien en te downloaden via het menu Dossiers: Omgevingsvisie.