Maandelijks archief: december 2018

Pilot ‘Student en Leefbaarheid’ geëvalueerd

De gemeente heeft een eerste evaluatie van het beleid ten aanzien van overlast van kamerverhuur gepubliceerd.
Enkele belangrijke punten:
– er moet een centraal meldpunt komen, zodat adequaat gereageerd kan worden en er beter cijfermateriaal beschikbaar komt;
– politie en handhaving moeten beter gaan samenwerken;
– er moet een duidelijk stappenplan voor de handhaving komen.
zie ook het bericht hierover uit De Limburger van 24 dec.

Beleid ten aanzien van woningsplitsing en -omzetting wordt onveranderd voorgezet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het huidige woningsplitsingsbeleid de komende twee jaar te continueren. Daarnaast heeft het college een nieuwe lijst met straten vastgesteld waar in 2019 geen verdere uitbreiding van kamergewijze verhuur mogelijk is als gevolg van het overschrijden van de maximumnorm.
Per saldo zijn er 15 straten bijgekomen, waarmee één op de zeventien straten in de stad voor verdere verkamering op slot staat.
Onveranderd betekent helaas ook: voorlopig geen uitbreiding van de beperkende maatregelen naar de woonstraten van de binnenstad, hetgeen een nadrukkelijke wens van BuurtBalans is.