Manifest voor gezonde lucht in Maastricht schoolvoorbeeld betrokkenheid bewoners met de stad

Door John Steijns – Seniorenpartij Maastricht

Milieudefensie en Buurtbalans hebben middels het manifest voor gezonde lucht in Maastricht een oproep gedaan aan het stadsbestuur om op te komen voor de gezondheid van alle Maastrichtenaren.

Het groot aantal organisaties – waaronder buurtnetwerken en belangenorganisaties – die an het manifest hebben meegewerkt
is een teken voor een breed gedragen zorg maar tevens ook een voorbeeld van grote betrokkenheid met de stad onder de bewoners en organisaties in Maastricht, aldus fractie voorzitter John Steijns.

Als Senioren Partij Maastricht zijn we van mening dat het recht op schone lucht vertaalt moet worden in een aantal maatregelen waardoor locaties met te hoge fijnstof concentraties kunnen worden aangepakt. Hiervoor zijn afspraken opgenomen in het coalitie akkoord. Wij begrijpen de harte

Kreet van de opstellers van het manifest om daar waar mogelijk een tandje bij te schakelen in het belang van de gezondheid van alle inwoners.

Bijdrage en notulen informatief gesprek met wethouder John Aarts, d.d. 14 november 2022

Jongstleden 14 november heeft Milieudefensie een informatief gesprek gehad met wethouder John Aarts, portefeuillehouder van onder meer Mobiliteit en Duurzaamheid van de gemeente Maastricht.

Aan het gesprek hebben 14 personen deelgenomen, Fietsersbond Maastricht kon helaas niet aanwezig zijn. Hun bijdrage staat in het verslag vermeld, zie bijlagen.

Gesprek stond onder leiding van Paul Rutten, Milieudefensie Maastricht.

Bijdrage van de insprekers en notulen zijn j.i. dinsdag 22 november onder de aandacht gebracht bij de leden van het College en de leden van de gemeenteraad van Maastricht

Afgemeld had zich Leo Maathuis, Fietsersbond Maastricht.

Notuliste: Joëlle Tilly, Students for Climate.

Aanwezige ambtenaren waren Astrid Vermeulen en Ferry Walsh.

Met vriendelijke groeten,

Namens Milieudefensie Maastricht,

Paul Rutten

Nominatie Hub Cobbenprijs

Samen met vijf andere mensen is Chris Meijs, voorzitter van Buurtnetwerk Limmel en BuurtBalans genomineerd voor de Hub Cobbenprijs 2022. 

Dit vanwege de belangeloze inzet voor hun buurt Limmel en in het bijzonder de strijd tegen de megaloods! 

De prijs wordt op 2 december 2022 uitgereikt in het Nederlands Mijnmuseum. Stemmen kan tot 1 december 2022 via de website www.hubcobbenprijs.nl

Bij voorbaat dank voor jullie steun!

Chris staat onder ” Chris Meys en anderen” op het online stembiljet.

Besef wel 1 stem per WiFi-punt. Dus ook zonder WiFi of op een andere WiFi nog eens stemmen kan wel (via Mobiel Netwerk).

Bedankt namens Buurtnetwerk Limmel!

Zie ook het artikel van RTV Maastricht

Zie ook de Video van “Wat is Loos in Mestreech’ via Facebook

Foto Ronald van den Hoven – RTV Maastricht