Enquête van Buurtnetwerk Céramique 

Zoals mogelijk bekend, biedt het Martinushuis (Hoogbrugstraat 42) de mogelijkheid om als wijkhuis voor onze buurt te (gaan) fungeren. Wij willen daar ook graag gebruik van maken en op die locatie diverse activiteiten voor onze buurt gaan organiseren. Zoals de “huiskamer” op dinsdagmorgen en donderdagmiddag, waar we vanaf 1 oktober 2019 reeds mee begonnen zijn. We hebben ook ideeën voor andere activiteiten. Maar voor we daar concreet actie in gaan ondernemen, willen we graag weten of er behoefte is aan extra activiteiten en zo ja, aan welke.
Daarom aan u het verzoek om de vragen uit onderstaande enquête in te vullen. S.v.p. voor 1 december 2019 retourneren. Het invullen duurt ca. 3 minuten.

Alvast heel hartelijk bedankt hiervoor.

Open hier de enquête

Uitkomsten Buurtpeiling Maastricht 2022

Via de link de resultaten van de buurtpeiling in Maastricht van vorig jaar. Het is echter teleurstellend dat de analyse en diagnose voor beleidsdoeleinden opnieuw ontbreken.

Het uitvoeren van een buurtpeiling is een belangrijk instrument om de mening en behoeften van de bewoners te verzamelen. Het stelt de gemeente en andere belanghebbenden in staat om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de bewoners, de problemen die zij ervaren en de prioriteiten die zij stellen.